Právo na zrušení

Máte právo zrušit tuto smlouvu do 30 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro zrušení vyprší po 30 dnech ode dne, kdy nabyl, nebo třetí strana jiná než dopravce a vámi uvedená nabytí, fyzické držení posledního zboží.

Chcete-li uplatnit právo na zrušení, musíte nás informovat (MHS Jezdecký, Primulalaan 2a2, 6851 TD Huissen, Nizozemsko, [email protected], telefonní číslo: + 31 (0) 85 3032747) o vašem rozhodnutí zrušit tuto smlouvu jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený formulář pro zrušení modelu, ale není to povinné. K dodržení lhůty pro zrušení stačí zaslat sdělení týkající se uplatnění práva na zrušení před vypršením lhůty pro zrušení.

Účinky zrušení:

Pokud tuto smlouvu zrušíte, vrátíme vám veškeré platby, které jste od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v případě, že jste si vybrali jiný typ doručení, než je nejlevnější nejdražší typ standardního doručení, který nabízíme). Můžeme provést odpočet z náhrady za ztrátu hodnoty jakéhokoli dodaného zboží, pokud je ztráta důsledkem zbytečné manipulace s vámi. Vrácení provedeme bez zbytečného odkladu a nejpozději do -

  • a) 14 dnů po dni, kdy od vás obdržíme jakékoli dodané zboží, nebo
  • b) (pokud dříve) 14 dní po dni, kdy poskytnete důkaz, že jste zboží vrátili, nebo
  • c) pokud nebylo dodáno žádné zboží, 14 dní po dni, kdy jsme informováni o vašem rozhodnutí o zrušení této smlouvy.

Vrácení provedeme pomocí stejných platebních prostředků, jaké jste použili pro počáteční transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám nebudou v důsledku refundace účtovány žádné poplatky.

Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud nedostaneme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží zašlete zpět nebo jej předáte bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte zrušení smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím 14 dnů.

Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží.

Jste odpovědní pouze za jakoukoli sníženou hodnotu zboží, která je výsledkem manipulace, než je to, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.